PLN/oz PLN/g
PLN/oz PLN/g

Zasada 4C diamentów - część 4 - masa

2016-08-24
MASA   - JEDNOSTKI MASY  

Jednostką masy (wagi) ka­mie­ni szlachetnych w tym diamentów  jest tzw. karat me­try­cz­ny (1 ct = 200 mg = 0,20 g). Nazwa karat wywodzi się z arabskie­go qirât (wł. Carato), co oz­nac­za maleńka waga lub maleńki odważnik; takimi właśnie maleńkimi odważnikami posługiwali się starożytni do ważenia cennych kamieni i złotonośnego piasku. Były nimi nasiona („gripki”) drzewa święto­jańs­kie­go (Ceratonia si­li­qua), zwa­ne przez Greków kerătion albo na­sio­na afry­kańs­kie­go drze­wa koralowego (Ery­thri­na car­al­lo­den­dron) zwane kuara. Wahały się one, w zależności od kraju, w granicach od 0,1917 do 0,2135 g; np. w Anglii masa jednego karata wynosiła 0,2053 g, we Francji 0,22050-0,2055 g.

DOKŁADNE OKREŚLANIE MASY  
Do dokładnego określania masy diamentów stosuje się certyfikowane (legalizowane) bardzo dokładne wagi laboratoryjne.
Zalecenia międzynarodowe precyzują zasady zaokrąglania wyników pomiaru masy, którą podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stosuje się następującą zasadę zaokrąglania wyników pomiarowych: masę zaokrągla się w dół jeżeli wielkości po trzecim miejscu po przecinku są mniejsze od 849 (≤ x,xx849 karata), natomiast w górę gdy te wielkości są większe od 850 (≥ x,xx850 karata). Jedynie w przypadku kamieni o masie 0,99 karata, gdy na trzecim miejscu pojawia się cyfra 9, możemy masę diamentu zaokrąglić do jednego karata:
0,99849 ct → 0,998 ct → 0,99 ct;
0,99850 ct → 0,999 ct → 1,00 ct.  

PRZYBLIŻONE OKREŚLANIE MASY  
Zdarza się, że wagowe (dokładne) określenie masy nie jest możliwe, jak w przypadku kamieni oprawionych. Wtedy stosuje się odpowiedni wzór matematyczny , dzięki któremu możemy obliczyć masę diamentu z bardzo dużym przybliżeniem a nawet bezbłędnie:

Wzór Scharffenberga do obliczania masy brylantów
 

M = H × R1 × R2 x 0,0065 

gdzie:      

M – masa kamienia w karatach (ct),      
H – wysokość całkowita w mm,      
R1 –największy pomiar rondysty w mm 
R2 - najmniejszy pomiar rondysty w mm 

0,0065 jest współczynnikiem zmienności a jego wartość zależy od grubości rondysty i wynosi najczęściej 0,0065. Dla rondysty pogrubionej – 0,0067-0,0068, dla cienkiej do średniej – 0,0064-0,0066, dla bardzo cienkiej – 0,0062-0,0063.  

Przy wyborze kamienia należy pamiętać, że im większy kamień tym rzadziej spotykany tym samym 4 brylanty o masie 0,25ct nie będą tyle warte co 1 karatowy brylant o tych samych parametrach jakościowych. I podobnie kamień 0,99ct nie będzie proporcjonalnie tańszy od kamienia 1 karatowego. 

pixel