PLN/oz PLN/g
PLN/oz PLN/g

Dlaczego warto inwestować w srebro?

2016-12-23

Srebro zaliczane jest do metali szlachetnych. Główne zastosowanie srebra to produkcja biżuterii, różnego typu przedmiotów użytkowych (naczynia, sztućce, galanteria stołowa), a w przeszłości także środków płatniczych (monety). Dziś znajduje ono także zastosowanie w przemyśle elektronicznym, fotografii, w branży chemicznej, sektorze zbrojeniowym, nanotechnologii, w przemyśle tekstylnym oraz w medycynie. Srebro na coraz szerszą skalę jest również wykorzystywane do produkcji baterii słonecznych, w branży elektromobilnej, a także, wytwarza się z niego inwestycyjne wyroby mennicze – sztaby i monety lokacyjne.  

Inwestycja w srebro – podstawowe informacje  

Srebro, jako doskonały przewodnik ciepła i prądu, jest stosowane w wielu urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, np. lodówkach, samochodach, komputerach itd. Z uwagi na stały wzrost zapotrzebowania na srebro jako surowiec produkcyjny w szeroko rozumianym przemyśle, znaczna część wydobytego kruszcu jest w zasadzie bezpowrotnie zużywana. To dodatkowo zwiększa popyt na srebro.  

Czy warto inwestować w srebro?  

Zanim odpowiemy na pytanie o to, czy opłaca się inwestować w srebro, przywołajmy kilka istotnych faktów. Po pierwsze: szacuje się, że zasoby naturalne srebra są około 17 razy większe niż złota, choć w aktualnym obrocie jest go realnie tylko ~4 razy więcej niż złotego kruszcu. Wynika to w dużej mierze z nieustannie wzrastającego zapotrzebowania rocznego na srebro i malejących możliwości jego wydobycia na dużą skalę w ekonomicznie uzasadniony sposób.   Po drugie, współcześnie srebro jest bardzo mocno niedowartościowane: historycznie stosunek cen złota do srebra (gold silver ratio) najczęściej wynosił 1:16, co oznacza, że jedną uncję czystego złota można było wymienić na 16 uncji czystego srebra. Taka relacja cen była dobrym odzwierciedleniem wielkości naturalnych zasobów obu kruszców. Obecnie jednak stosunek cen złota do srebra wynosi około 1:86 (październik 2023), dzięki czemu inwestycja w srebro może się okazać niezwykle opłacalna w dłuższej perspektywie czasowej, gdy ceny srebra wzrosną.   Dobrze odzwierciedlają ten fakt statystyki, które pokazują coroczny wzrost zainteresowania inwestycyjnym srebrem pod postacią sztab i monet – w 2006 roku sprzedano 50,7 mln uncji srebra, a w 2015 roku prawie 6 razy więcej.

Złoto czy srebro – w co inwestować?  

Tak naprawdę warto inwestować i w srebro, i w złoto, trzeba jednak pamiętać, że do każdego z tych kruszców wymagana jest inna strategia inwestycyjna. Inwestowanie w srebro i złoto, choć z pozoru podobne, różni się w kilku istotnych detalach – najważniejsze z tych różnic opisujemy poniżej.  

Srebro czy złoto – główne różnice w inwestowaniu  

Choć oba wymienione kruszce to metale szlachetne, różnią się nie tylko wyglądem i ceną, ale również sposobem inwestowania. Oto najistotniejsze kwestie, o których trzeba pamiętać podejmując decyzję co do tego, czy inwestować w srebro, czy w złoto:

● cena za uncję złota jest znacznie wyższa niż cena uncji srebra, a co za tym idzie, wolumen zakupów srebra będzie również znacznie większy niż w przypadku złota (założeniem jest ten sam budżet),

● ceny obu kruszców sukcesywnie rosną, jednak historyczne wykresy pokazują, że w bardzo długiej perspektywie czasowej złoto jest bardziej pewną inwestycją, natomiast w krótkim i średnim terminie bardziej opłacalne może okazać się srebro,

● srebro ma bardzo szerokie spektrum zastosowań, co przekłada się na znaczny i stały wzrost popytu na ten kruszec, natomiast złoto jest wykorzystywane głównie w celach inwestycyjnych i popyt na nie silnie wzrasta np. w przypadku globalnego kryzysu gospodarczego.  

Jak zainwestować w srebro?  

W kontekście powyższych informacji chcemy podzielić się kilkoma ogólnymi poradami co do tego, jak inwestować w srebro. Są to jedynie sugestie do rozważenia przez każdego potencjalnego inwestora indywidualnie przed podjęciem decyzji o zakupie srebra inwestycyjnego:  

● choć srebro jest tańsze niż inne metale szlachetne o charakterze inwestycyjnym, jego zakup jako inwestycji wymaga posiadania kapitału, który można na ten cel przeznaczyć bez uszczerbku dla własnych finansów (ryzyko inwestycyjne istnieje zawsze, choć w przypadku kruszców jest relatywnie niskie),

● inwestycja w srebro to inwestycja długoterminowa, jak w zasadzie we wszystkie kruszce, dlatego potencjalne zyski najlepiej szacować w perspektywie co najmniej kilku lat lub więcej (analiza dotychczasowych trendów w cenach srebra pokazuje, że można w takiej perspektywie osiągnąć jakieś zyski),

● zakup srebra zawsze powinien być uzależniony od indywidualnej strategii inwestycyjnej inwestora i jego preferencji w zakresie dywersyfikacji portfela

● srebro inwestycyjne powinno stanowić tylko jeden ze składników dobrze zdywersyfikowanego portfela.  

Inwestowanie w srebro – gdzie kupować?  

Szerokie zastosowanie srebra, jego deficyt, wzrastający popyt na "księżycowy kruszec", a także przewidywane w najbliższej przyszłości zwiększenie wykorzystania srebra (m.in. w branży fotowoltaicznej oraz elektromobilnej i w przemyśle) oraz aktualnie niska cena to dla potencjalnego inwestora wyjątkowa okazja, aby kupić srebro inwestycyjne w przystępnej cenie. Warto jednak mieć na uwadze kilka ważnych kwestii:

● srebro w celach inwestycyjnych należy kupować u sprawdzonych, rzetelnych dystrybutorów, aby uniknąć problemów z późniejszą odsprzedażą kruszcu. Z tego względu wszystkie monety bulionowe i sztabki srebra dostępne w naszej ofercie pochodzą z legalnych, sprawdzonych źródeł i posiadają międzynarodowe certyfikaty autentyczności, wystawione przez renomowane instytucje światowe,

● zakup srebrnej biżuterii nie jest inwestycją w srebro, ponieważ cena kruszcu w biżuterii jest zależna od wielu czynników, w tym od próby (praktycznie zawsze jest ona zauważalnie niższa niż próba srebra inwestycyjnego), walorów estetycznych danej biżuterii czy popytu. Co równie ważne, typowa srebrna biżuteria nie posiada żadnych certyfikatów autentyczności.  

Srebro bez VAT – fakty i mity  

Jeśli chodzi o srebro, inwestycja w ten kruszec cechuje się relatywnie niskim poziomem wejścia, ale mimo to wielu inwestorów szuka potencjalnych "okazji" – np. w postaci srebra kupowanego z drugiej ręki i bez certyfikatów lub chęci zaopatrzenia się w kruszec taniej o nałożony w Polsce na srebro VAT. Na temat tego, gdzie kupić srebro bez VAT i opłacalności takiego działania narosło wiele mitów, dlatego poniżej przedstawiamy pokrótce najważniejsze informacje na ten temat.  

● w Polsce obowiązuje 23% VAT przy zakupie srebra, ale po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty zakupu można sprzedać takie srebro bez dodatkowych kosztów (czyli jakichkolwiek podatków)

● zakup srebra bez VAT nie jest w Polsce możliwy u legalnie działających sprzedawców dostarczających srebro inwestycyjne

● z perspektywy opłacalności takiej inwestycji jest ona dokładnie taka sama, jak zakup srebra w Polsce. Wynika to z prostego faktu: nawet jeśli uda się zakupić srebro bez VAT poza granicami kraju, to przy próbie wwozu do Polski konieczne będzie zapłacenie podatku VAT. Jeśli zaś srebro będzie sprzedawane w kraju zakupu, to będzie sprzedawane na takich samych zasadach podatkowych, na jakich zostało zakupione, czyli bez VAT. Mówiąc krótko: ewentualny zysk nie jest zależny od istnienia VAT, tylko od bieżącej ceny srebra na rynku

● inwestorzy, którzy zastanawiają się, jak kupić srebro bez VAT, powinni także wziąć pod uwagę, że nawet przy założeniu, że kupią kruszec, to konieczne będzie przechowanie go, co z kolei może generować dodatkowe koszty. W przypadku, gdy przewyższą one kwotę VAT, opłacalność takiego zakupu staje pod dużym znakiem zapytania, choćby ze względu na brak pełnej dostępności do "posiadanego" kruszcu (znajduje się poza granicami Polski)  

Inwestycja w srebro – o czym jeszcze pamiętać?  

Na koniec przedstawiamy jeszcze kilka porad dla inwestorów chcących przeznaczyć część posiadanych środków na inwestowanie w srebro:

● koniecznie należy pamiętać o odpowiednim przechowywaniu zakupionego srebra i innych kruszców oraz walorów o charakterze inwestycyjnym – dobrze przechowywane nie będą tracić na wartości, natomiast w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia (np. przed wpływem czynników zewnętrznych czy przed uszkodzeniami mechanicznymi) ich wartość ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do analogicznych walorów bez uszkodzeń,

● warto mieć na uwadze, że na rynku srebra może dochodzić do relatywnie szybkich zmian koniunktury, a same zmiany cen zależą od wielu czynników, m.in. od zapotrzebowania na srebro w przemyśle, elektronice czy innych branżach technologicznych,

● srebrne monety bulionowe, jakkolwiek bardzo efektowne, nie mają realnej wartości numizmatycznej, ponieważ często są bite bez limitów ilościowych. W praktyce oznacza to, że ich wartość wynika w przeważającej mierze z wartości kruszcu, z jakiego zostały wykonane, a w zdecydowanie mniejszym stopniu z walorów estetycznych czy kolekcjonerskich.    

pixel