PLN/oz PLN/g
PLN/oz PLN/g

Sposoby płatności

Sposoby płatności:

1. Płatność za zamówienie powinna zostać zaksięgowana w przeciągu 1 dnia roboczego od daty i godziny złożenia zamówienia. Opłata zamówienia, złożonego w weekend lub święto ustawowo wolne od pracy powinna zostać zaksięgowana kolejnego dnia roboczego. Niedokonanie płatności w tym terminie może doprowadzić do anulowania zamówienia.


Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:


a) Przelewem bankowym.

Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Ze względu na szybkość realizacji i brak dodatkowych prowizji rekomendujemy ten sposób płatności.

Nazwa odbiorcy:
Mennica Kapitałowa Dystrybucja Sp. z o.o. 
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

Numer konta do wpłat w PLN:

BNP Paribas Bank Polska S.A.: 36 1600 0003 1744 1003 7000 0001

 

Numer konta do wpłat w EUR: 

BNP Paribas Bank Polska S.A.: PL79 1600 0003 1744 1003 7000 0003

Kod BIC (Swift): PPABPLPK

 


b) Gotówka

Płatność gotówką realizowana jest w siedzibie Sprzedawcy. Płatność gotówką przekraczająca równowartość 15 000,00 euro, podlegać będzie rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 Nr 116 poz. 1216z późn. zm.)c) Płatności internetowe eService

Płatność jest realizowana przez pośrednika rozliczeniowego - firmę eService. Wysokość kosztu ponoszonego przez klienta 0,55 % od wartości zamówionych towarów.


 

pixel