PLN/oz PLN/g
PLN/oz PLN/g

DIAMENTY LAB GROWN

5

Czym są diamenty LAB  GROWN ( laboratoryjne)? Diamenty LAB GROWN (hodowane w laboratorium) mają zasadniczo takie same właściwości chemiczne, optyczne i fizyczne oraz strukturę krystaliczną jak diamenty naturalne. Podobnie jak naturalne diamenty, składają się z ściśle związanych atomów węgla i są tak samo twarde jak naturalne diamenty. Główne różnice między diamentami wyhodowanymi w laboratorium a diamentami naturalnymi wynikają z ich pochodzenia. Diamenty LAB GROWN w najprostszy sposób opisuje porównanie: diamenty hodowane w laboratorium są jak lód z lodówki, podczas gdy naturalne diamenty są jak lód z lodowca. Obydwa są lodem, chociaż historie ich powstawania i wiek każdego z nich są zupełnie różne.

pixel